תכנון פיננסי- רגע לפני שמגישים בקשה למשכנתא.

לפני שמתחילים!

כצעד ראשון לקראת דירה משלכם, מומלץ לבצע תכנון פיננסי הכולל בדיקת ההוצאות הכרוכות ברכישת הדירה, המקורות הכספיים העומדים לרשותכם והערכת ההכנסות הצפויות במהלך תקופת ההלוואה. תכנון זה יסייע לכם להתאים את הרכב ההלוואה ליכולותיכם.

שלבי התכנון הפיננסי – חלק א'
 
1. הוצאות הנדרשות לשם רכישת הדירה
הוצאות אלו מורכבות ממחיר הדירה ומעלויות נלוות כגון: עלויות מיסוי מקרקעין, דמי תיווך, שמאות, שכר טרחת עו"ד, 
תשלום לנוטריון, שיפוץ הדירה ועוד.
2. הוצאות הנדרשות לקראת הכניסה לדירה
בית זה לא רק ארבעה קירות, וייתכן כי תרצו להכניס מכשירים חשמליים, ריהוט ועוד כמה חלומות.
3. מקורות כספיים העומדים לרשותכם
עזרה מההורים, חסכונות, הלוואות ממקום העבודה ועוד.
4. הערכת הכנסות עתידיות
דוגמת קופת גמל, קרן השתלמות, תכנית חיסכון וכדומה שעתידות להיפרע.
5. הזכאות האישית שלכם
זו תקבע בהתאם למצבכם האישי (שנות נישואין, מספר ילדים, מספר אחים ואחיות ומספר חודשי שירות צבאי)
שלבי התכנון הפיננסי – חלק ב'
 
6. חישוב סכום ההלוואה המבוקשת
ההפרש בין סך עלויות רכישת הדירה לבין סך מקורות המימון האישיים הקיימים ("הון עצמי") הוא סכום ההלוואה הנחוצה.
7. חישוב ההחזר החודשי בגין המשכנתא
חשוב לקחת בחשבון את גובה ההכנסה נטו של משק הבית, הכנסות קבועות אחרות במידה ויש, התחייבויות שוטפות של משק הבית והוצאות עתידיות צפויות. יש לוודא שלאחר התשלום החודשי עבור המשכנתא, 
תיוותר הכנסה פנויה למימון ההוצאות השוטפות ("הכנסה פנויה לנפש").
8. תשלומים חודשיים שוטפים נוספים אחרי ביצוע המשכנתא
*ביטוח נכס- חובה להמציא לבנק הסבת פוליסת ביטוח של הנכס המשמש להבטחת ההלוואה.
*ביטוח חיים- ביטוח למקרה של פטירת הלווה, שנועד לסילוק ההלוואה ע"י חברת הביטוח.
חשוב לציין כי ערך הנכס לצורך המשכנתא מתבצע על פי שמאות או מחיר הנכס בחוזה, הנמוך מבין השניים.